Kinderdienst

Op zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst een kinderdienst in de ‘Oude Pastorie’. Dit is een vervolg van de ‘Kidschurch’. Het verschil alleen is dat de kinderen samen met iedereen beginnen in de kerk. Onder het naspel van het lied voor de preek gaan de kinderen samen met de leiding naar de ‘Oude Pastorie’. Daar blijven ze tot het einde van de dienst. Aan de gastvoorgangers wordt gevraagd of zij iets tegen de kinderen willen zeggen, voordat zij naar de kinderdienst gaan. Bij bijzondere diensten (bijv. doop of avondmaal) is het mogelijk dat de kinderen iets langer in de kerk blijven of iets eerder terugkomen.

Het zal misschien even wennen zijn, maar laten we blij zijn dat er kinderen in de kerk zijn en dat er zowel in de kerk als in de kinderdienst bijzondere aandacht voor hen is. In de hoop dat zij gaandeweg steeds meer ontdekken wie de Heere Jezus voor hen is.