Zendingscommisie

Zendingscommissie van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard

Zending krijgt een gezicht

“Adoptieprogramma Deelgenoten”: Wat is het?

Sinds enige tijd heeft de zendingscommissie besloten om mee te doen met het programma deelgenoten van de GZB. Maar wat is dat precies?

Verkondiging, toerusting en diaconaat :dat zijn de drie pijlers van het GZB-zendingswerk. Om dit werk te doen, steunen zij wereld wijd diverse projecten en zenden zij zendingswerkers uit. Op dit moment werken er ruim zeventig GZB-ers in bijna veertig landen. Uiteraard moeten al deze werkplekken worden gefinancierd. Samen met een groot aantal betrokken gemeenten zorgen wij daarvoor. Onder andere via het adoptie programma Deelgenoten.

Via Deelgenoten adopteert een kerkelijke gemeente in Nederland één van de GZB-werkplekken om er gedeeltelijk financieel verantwoordelijk voor te zijn. Ook onderhoud zij contact met de zendingswerker; dankzij het contact krijgt zending in de gemeente meer gezicht. En dat verhoogt de betrokkenheid op het zendingswerk!

Als zendingscommissie van Hien en Dodewaard meenden wij er goed aan te doen het zendingswerk van echtpaar Mark en Annemarie Horst financieel te ondersteunen. Na een voorbereidingsprogramma zijn ze in April 2011 uitgezonden naar Zimbabwe. Daar gaat Annemarie als arts in het Morgenster ziekenhuis werken. Mark gaat zich als leidinggevende bezig houden met het aidsprogramma. Ze hebben samen een zoontje Lennart. Op de vraag welk Bijbelgedeelte hen erg aanspreekt antwoorden zij: Genesis 22; de Heere zal voorzien. Abraham kreeg een onmogelijke opdracht maar in geloof ging hij op weg. Een geloof dat niet werd beschaamd; God zorgde voor alles wat nodig was. In dat vertrouwen willen zij op weg gaan.

Regelmatig stuurt de fam. Horst een nieuwsbrief, zodat de thuisfront gemeenten op de hoogte blijven van hun werk in Afrika.

Contactpersoon: mw. Gerdi van Rooijen, (06-40305390)