Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging ‘Bidt en werkt’

Activiteit: De avond wordt gestart door een stuk uit de bijbel en gebed. Op deze avonden wordt er gehandwerkt voor verkoping die jaarlijks georganiseerd wordt. De opbrengst wordt geschonken aan het college van Kerkrentmeester, Diaconie en de VBW.
Om de 14 dagen op donderdagavond 19.30u. – 21.30u.
Contactpersoon: Mw. A. van Laar. Tel. 411743.