Veilige kerk

Als Hervormde Gemeente van Hien en Dodewaard willen we ons gedrag laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij past willen we bevorderen. Gedrag dat hiermee strijdig is, willen we bestrijden. We verbinden ons daarom uitdrukkelijk aan de gedragsregels die zijn geformuleerd. Hierop zijn we voor iedereen binnen en buiten onze kerkgemeenschap aanspreekbaar.

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komen misbruik en ongewenste omgangsvormen voor. We denken hierbij aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging. De kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Hien en Dodewaard vindt het belangrijk dat ieder lid van de gemeente zich veilig voelt en heeft hierop beleid geformuleerd.

Enerzijds is er preventief beleid ontwikkeld op het gebied van veilig gemeentewerk om leden bewust te maken van (on)gewenst gedrag en ter voorkoming van (seksueel) misbruik. Anderzijds is er beleid ontwikkeld voor opvang en begeleiding bij een melding van grensoverschrijdend gedrag.

Aangezien we zelf (nog) geen vertrouwenspersonen hebben, verwijzen we bij seksueel misbruik door naar het Reformatorisch Meldpunt (www.ikmeldhet.nl). Zij bieden u anoniem een luisterend oor en denken mee in uw situatie.
Gemeenteleden kunnen ook terecht bij het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad. Bijvoorbeeld als u een klacht over iemand willen indienen.

Link naar Beleid Veilige Kerk, versie maart 2022

Reformatorisch Meldpunt voor slachtoffers van misbruik
Ongeveer 1 op de 3 personen maakt in zijn of haar leven een vorm van seksueel geweld mee. Seksueel misbruik zorgt voor een langdurige druk op het stress systeem met alle gevolgen van dien. Vaak vindt misbruik plaats in relatie met een bekend persoon voor het slachtoffer. Angst, schuld en schaamte houdt slachtoffers van seksueel misbruik tegen om over het misbruik te praten.
Het Reformatorisch Meldpunt biedt aan slachtoffers van seksueel misbruik en hun omgeving anoniem een luisterend oor en advies om goede stappen te zetten.
Anoniem, omdat praten over seksueel misbruik enorm moeilijk is. Maar ook nodig! Praten helpt. Praten helpt om misbruik te stoppen en te verwerken.
Zet de stap om te spreken anoniem via WhatsApp of per telefoon op 085 77 33 12, of via een anoniem e-mailaccount. Deze kan aangemaakt worden op de website van het Reformatorisch Meldpunt, www.ikmeldhet.nl. Het Reformatorisch Meldpunt zit klaar om te luisteren!