Veilige kerk

Beleidsplan
Als Hervormde Gemeente van Hien en Dodewaard willen we ons gedrag laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij past willen we bevorderen. Gedrag dat hiermee strijdig is, willen we bestrijden. We verbinden ons daarom uitdrukkelijk aan de gedragsregels die zijn geformuleerd. Hierop zijn we voor iedereen binnen en buiten onze kerkgemeenschap aanspreekbaar.

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komen misbruik en ongewenste omgangsvormen voor. We denken hierbij aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging. De kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Hien en Dodewaard vindt het belangrijk dat ieder lid van de gemeente zich veilig voelt en heeft hierop beleid geformuleerd.

Enerzijds is er preventief beleid ontwikkeld op het gebied van veilig gemeentewerk om leden bewust te maken van (on)gewenst gedrag en ter voorkoming van (seksueel) misbruik. Anderzijds is er beleid ontwikkeld voor opvang en begeleiding bij een melding van grensoverschrijdend gedrag. In de rol van vertrouwenspersoon komen beide beleidslijnen samen en worden geborgd.