Maandag-middag-huiskring

DE MAANDAGMIDDAGHUISKRING.
Deze wordt nu in de Oude Pastorie gehouden.
Op de laatste maandagmiddag van sept.-okt.-nov.-jan.-febr. en mrt.
We drinken koffie of thee met wat lekkers erbij.
We zingen met elkaar en werken vanuit de LEVENSBRON/de Bijbel.
Als je voor het eerst komt krijg je de Levensbron en mag je hem mee naar huis nemen, om thuis ook te gebruiken.

Hartelijk welkom.

Contactpersoon:
Gert Jan Bos 06-20627030
email: boslust1@live.nl