Kringen voor ouders

Kringen voor ouders

Wij hebben al een rijtje praktische vragen vanuit onze gezinssituatie over games, vriendschappen sluiten door kinderen en het delen van je geloof met je kinderen. Daar zouden wij jullie ervaringen en meningen wel eens over willen horen…
Tijdens de avond voor ouders over geloofsopvoeding hebben meerdere ouders aangegeven graag een kring te willen starten om een paar keer per jaar met elkaar contact te hebben en door te praten over kinderen en geloof. Er zijn al diverse ouders die zich hebben opgegeven. We willen in januari starten.

Wat is het idee?
De HGJB heeft boekjes uitgegeven die kant en klaar materiaal geven voor een paar avonden nadenken over verschillende onderwerpen rondom geloofsopvoeding. Prachtig materiaal, heel praktisch en gericht op in gesprek gaan met elkaar en leren van elkaar naast wat verdieping. Het is geen cursus. De avonden zijn bedoeld om inspiratie op te doen en op elkaars gezinsleven (voor zover je wilt) betrokken te zijn. (Zie eventueel www.hgjb.nl onder het kopje ‘Gezin’ het gespreksmateriaal ‘Voorleven’).

Praktisch:
Als groepje kom je 4x per jaar bij elkaar, waarvan 3x een avond aan de hand van het boekje. En 1x een gezellige middagactiviteit of maaltijd als gezinnen totaal. (Uiteraard is niks verplicht en kan iedere groep er voor kiezen om dingen uit te breiden of te minderen.) HGJB geeft materiaal voor de leeftijden: 0-3 jaar, 4-7 jaar, 8-11 jaar en 12-16 jaar. Afhankelijk van hoeveel mensen zich aanmelden, kunnen we kijken of we een groep 0-11 en een groep 12-16 starten, of nog een verdere onderverdeling maken. Meld je aan via de email of bel ons op. Wil je daarbij aangeven voor welke leeftijdscategorie je belangstelling hebt?
Als je twijfelt of het wat voor je is: bel of mail gerust of spreek ons aan. We hebben van alle vier de boekjes een exemplaar in huis, dus als je die wilt inkijken kan dat ook natuurlijk.
Het lijkt ons een prachtige en praktische manier om meer betrokken te zijn op elkaar en op onze kinderen.

Ds. Martin en Annemarie Bil predikant@hervormddodewaard.nl,
06 42455636 (Annemarie)