Kerkenwerk

Kerkenraad algemeen

De verantwoordelijkheid voor de instandhouding en de opbouw van de gemeente berust bij alle leden, echter in het bijzonder bij hen, die door de gemeente en mitsdien door God zelf tot het ambt zijn geroepen. Daarom is de kerkenraad geen bestuur van een vereniging, maar een college, waarin de drie ambten, die onze kerk kent (predikant, ouderling(-kerkrentmeester) en diaken) zich beraden en bezinnen vanuit het Woord van God over de uitvoering van het kerkelijke leven en zo leiding geven aan de gemeente.

De taak van de kerkenraad is in grove lijnen: de rechte verkondiging van het Woord van God en de bediening van de Sacramenten en de daarmee samenhangende catechese, de herderlijke zorg over de gemeenteleden (predikant, pastorale medewerker en ouderlingen) en de dienst der barmhartigheid (diakenen).

Klik hier om het beleidsplan 2019 – 2024 te lezen

Als u iets besproken wenst te hebben in de kerkenraad, dan kunt u dat kenbaar maken aan de predikant of aan de scriba.

De kerkenraad bestaat momenteel uit de onderstaande ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen.

 

 Predikant Ds. Martin (M.H.) Bil
Acaciastraat 1
6669 EM Dodewaard
Tel.: 0488 – 427411 (bij voorkeur ’s middags)
E-mail: predikant@hervormddodewaard.nl
(Wie is Ds. Martin (M.H.) Bil, klik hier)
Het college van ouderlingen Henk (H.J). de Haan (scriba)
Matensestraat 68
6669 CJ Dodewaard
Tel.: 0488 – 410551
Mob.: 06-28442800
E-mail: scriba@hervormddodewaard.nl
Frans (F.C.) Winkel
Lakemondsestraat 4
4043 JD Opheusden
Tel.: 0488 – 443052
E. Boer
Fructuslaan 20
6669 HA, Dodewaard
Mob.: 06-28045283
Johan (J.) Verwoert (jeugdouderling)
Dalwagenseweg 41
4043 MT Opheusden
Tel.: 0488 – 443226
Bijstand pastoraat Ds. Jacob (J.H.) de Vree
Achterbergsestraatweg 197
3911 CS Achterberg
Tel.: 0317 – 612906
E-mail: jacobdevree@gmail.com
Bezoekbroeders en zusters Zr. Mirjam (M.) van Brenk
Zr. Ria (M.C.) Bouwmeester
Br. Henk (J.H.) Breunisse
Zr. Maria (M.M.) Winkel
Br. Roeland (R.M.) Winkel
Het college van ouderlingen – kerkrentmeester G.M. Tukker (penningmeester)
Molenstraat 36,
4053 HE IJzendoorn
Sandor (S.) Feher (voorzitter/secretaris)
Hamsestraat 69
4043 LG, Opheusden
kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl
Het college van diakenen Herman (H.) Gerritsen (diaconaal rentmeester)
Kerkstraat 10
6669 DD Dodewaard
06-36058350
Mike (M.J.C.) Schoen (secretaris)
Bernhardlaan 4
6669 AD Dodewaard
0488-411166
Dick (J.D.) van Eck, (penningmeester)
Westerengstraat 67,
6669 BH Dodewaard
06-22217855
E-mail: diaconie@hervormddodewaard.nl
Arie (A.W.) van Laar,
Burg Chevallierplein 9,
6673 BS Andelst
06-50238526
Van Dorland,
Hamsestraat 9b,
4043LE Opheusden
06-20772988