Kerkblad

Het kerkblad is een uitgave van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard. Het blad verschijnt doorgaans 1x per 2 weken (in de vakantieperiode en rondom de jaarwisseling 1x per 3 weken) en is bedoeld iedereen die op de hoogte wil blijven van het gemeentelijk leven.

Administratie en bezorging:
• Papieren versie wordt bij u thuis bezorgd. Gaarne uw betaling overmaken na afloop van het jaar, uiterlijk in mei van het volgende jaar. Bij betaling graag het jaartal vermelden.

• Digitaal Kerkblad in uw mailbox: dan vragen wij een vrijwillige bijdrage in de kosten. Veelal wordt er € 10,- betaald. Bij betaling graag het jaartal vermelden.

In de papieren versie zal het nieuws van de gemeente vermeld worden. Het is mogelijk dat nieuws van buiten wel in de digitale versie komt, maar niet in de papieren versie. Dit om de abonnementskosten laag te houden.
U kunt een abonnement aanvragen bij: kerkblad@hervormddodewaard.nl. Per telefoon bij J.H. Roelofsen: 0488-411929 of per post: Welysestraat 6/B6669DGDodewaard, met vermelding van:
• uw naam en (mail)adres
• uw keuze: papier of digitaal

Het rekeningnummer voor de betaling van het kerkblad is: NL64RABO0373722346 t.n.v. Fonds Kerkbode Dodewaard.

Kopij
Inleveren van kopij kan bij P.N. de Groot, kopij@hervormddodewaard.nl.