Kerkblad

Het kerkblad is een uitgave van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard. Het blad verschijnt doorgaans 1x per 2 weken (in de vakantieperiode en rondom de jaarwisseling 1x per 3 weken) en is bedoeld iedereen die op de hoogte wil blijven van het gemeentelijk leven.

Administratie en bezorging:
• Papieren versie bij u thuis bezorgd: betaling met acceptgiro € 22,50 per jaar. In mei zal het abonnementsgeld geïnd worden.

• Digitaal Kerkblad in uw mailbox: bijdrage in de kosten voor opmaak
€ 10,- per jaar.

In de papieren versie zal het nieuws van de gemeente vermeld worden. Het is mogelijk dat nieuws van buiten wel in de digitale versie komt, maar niet in de papieren versie. Dit om de abonnementskosten laag te houden. De digitale versie staat ook op de website.
U kunt een abonnement aanvragen bij: kerkblad@hervormddodewaard.nl. Per telefoon bij J.H. Roelofsen: 0488-411929 of per post: Welysestraat 6/B6669DGDodewaard, met vermelding van:
• uw naam en (mail)adres
• uw keuze: papier of digitaal

Het rekeningnummer voor de betaling van het kerkblad is: NL64RABO0373722346 t.n.v. Fonds Kerkbode Dodewaard.

Kopij
Inleveren van kopij kan bij P.N. de Groot, kopij@hervormddodewaard.nl.

Bekijk hieronder de meest recente edities van het kerkblad.