Kerkbalans

In januari is het zover: tijd voor Actie Kerkbalans. Wij vragen al onze leden een bijdrage te geven voor onze eigen gemeente. Ook uw en jouw steun is nodig om te kunnen blijven bestaan. U/jij geeft toch ook? Tussen 13 en 27 januari ontvangen al onze leden een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op je/u mogen rekenen!