Huiskring

In onze gemeenten zijn 2 huiskringen die één keer per maand samenkomen bij één van de deelnemers thuis.

Meer informatie te verkrijgen bij:
P.N. de Groot, 0488-411598.