Diaconie

Doelstelling van de diaconie is belangeloze dienst aan de naaste. Zowel in het O.T. als het N.T. is veel aandacht geschonken aan de zwakke, de arme, de verdrukte, de vreemdeling, de wees en de weduwe. We moeten elkaar bijstaan in elkanders zorgen en noden. We moeten God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.

De voornaamste werkzaamheden zijn:
* Verlenen van ondersteuning aan noodlijdende personen/gezinnen in eigen gemeente.
* Verlenen van financiële ondersteuning aan noodlijdende instanties op regionaal, provinciaal, landelijk en internationaal niveau.
* Collecteren in de kerkdiensten.
* Beheer van diaconale goederen en bezittingen.

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Het college van diakenen bestaat uit:
H. Gerritsen, 06-36058350 (voorzitter)
G.J. van Kalkeren, 0488-411103 (secretaris/penningmeester)
M.J.C. Schoen, 0488-411166

E-mailadres: diaconie@hervormddodewaard.nl

ANBI Diaconie

Jaarrekening