Corona

Bij de diensten

Afgelopen maandag 20 september heeft de PKN een advies voor de kerken uitgebracht naar aanleiding van de persconferentie op 14 september jl. De kerkenraad heeft in de vergadering van 21 september over deze aanpassingen gesproken. Vanaf 25 september a.s. geldt de 1,5 m afstandsregel niet meer in de kerk en Oude Pastorie. Tegelijk willen we wel zoveel mogelijk ‘gepast afstand’ blijven houden tot elkaar, zodat er ruimte is voor iedereen, ook voor hen met een kwetsbare gezondheid.

Concreet betekent dit het volgende:
• reserveren voor een dienst is niet nodig
• looproute blijft in stand: binnenkomen onder toren, vertrekken bij consistorie. Uitzondering geldt voor mensen die slecht ter been zijn: zij mogen bij de consistorie naar binnen en voorin de kerk plaatsnemen.
• bij binnenkomst handen desinfecteren, geen handen schudden
• thuis blijven en testen bij klachten
• in de kerk gaan zitten op een bank die vrij is (de banken zijn om en om beschikbaar) en ook in de bank enige afstand houden tot een ander huishouden;
• de kinderdienst begint weer op de gebruikelijke tijd: de kinderen beginnen in de kerk en gaan vóór de preek naar de Oude Pastorie.
• de te openen ramen zullen voor, tijdens en na de dienst open blijven. Houdt hiermee rekening bij uw kledingkeuze.
Bij de diensten zult u ook weer welkom worden geheten door mensen van het welkomstcomité. De bloemengroet gaan we weer vanuit de kerkdienst bezorgen. We hopen dat u/jij ook eens de vinger opsteekt om een boeket te bezorgen.
In geval van een doopdienst (o.a. op 3 en 10 oktober a.s.) vragen we de gemeenteleden die in de gelegenheid zijn om de avonddienst te bezoeken om de avonddienst te bezoeken en niet de ochtenddienst. Zodoende kunnen we ook familieleden van de doopouders welkom heten en kan reservering achterwege blijven.
We zijn blij en dankbaar dat er op deze manier weer meer ruimte komt om samen gemeente van Christus te zijn. Als u zich niet veilig en gerespecteerd voelt bij deze aanpassingen, horen we het graag van u. Want we willen graag dat in de kerk iedereen de ruimte krijgt om erbij te zijn en mee te doen.