Catechisatie

Mentorcatechese 12 t/m 16 jaar
Voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar is er de mentorcatechese. We leren en spreken met elkaar over God en geloof en de relevantie daarvan voor ons leven. Een avond ziet er vaak als volgt uit: na een inleiding over een thema (vaak door de predikant) gaan de jongeren in groepjes onder leiding van 1 of 2 mentoren met elkaar in gesprek over het thema. Na afloop praten we onder het genot van wat eten en drinken nog gezellig even na. De mentorcatechese vindt om de week plaats op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Neem contact op met Ds. M.H. Bil voor meer informatie over mentorcatechese.

Catechese vanaf 17 jaar
Ook voor jongeren vanaf 17 jaar en ouderen wordt er catechese aangeboden. Iedereen die graag wil leren en met anderen wil spreken over God en geloof en de relevantie daarvan voor ons leven, is welkom. Aan het einde van het traject is er de mogelijkheid belijdenis van het geloof af te leggen en toegang te krijgen tot de viering van het heilig avondmaal. Deze manier van afsluiten is absoluut geen voorwaarde om mee te doen. Meedoen is altijd vrijblijvend. Ook in geval van twijfel ben je welkom. Als je interesse of vragen hebt, neem dan contact op met de predikant. Vervolgens wordt in onderling overleg gezocht naar een geschikte avond voor de catechese. Neem contact op met Ds. M.H. Bil voor meer informatie over deze catechese

Belijdeniscatechese
Belijdeniscatechisatie is een voorbereiding op het doen van geloofsbelijdenis. Belijdenis doen is niet afhankelijk van een bepaalde leeftijd. Nadat je deze catechese gevolgd hebt ben je niet verplicht om belijdenis te doen. Die stap doe je niet automatisch. Je hebt nagedacht, je doet het weloverwogen. Belijdenis van het geloof doen is een vorm van kleur bekennen. We kunnen tegenover God niet neutraal blijven. Hij wil een relatie met je opbouwen. Tijdens de belijdeniscatechisatie verdiepen we ons in wat wij geloven, het belang van de christelijke gemeente waar je deel vanuit mag maken en de relatie tussen belijdenis doen en vieren van het heilig avondmaal.
Neem contact op met Ds. M.H. Bil voor meer informatie over belijdeniscatechese