Agenda

Alle activiteiten vinden plaats in “De Oude Pastorie”, tenzij anders vermeld.

Alle activiteiten van clubs, verenigingen, kringen, e.d. komen te vervallen. Dit betekent dat het winterseizoen vrijwel voorbij is. Wellicht dat er op een later moment nog een afsluitende activiteit kan worden georganiseerd.