Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de Dodewaardse kerk, Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Klik op onderstaande button om de live uitzending via Kerkdienstgemist.nl te bekijken. (Klik als de uitzending gestart is rechtsonder op het kleine vierkant om in een volledig scherm te kijken.)

Diensten terugkijken kan op onderstaande link
Diensten terugkijken

Zondag 18 juli 2021
10.00: Ds. M.H. Bil
Oppas
18.30: Ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht

Zondag 25 juli 2021
10.00: Dhr. A. van Laar, Oosterbeek
Oppas
18.30: Ds. M.H. Bil

Woensdag 14 juli 2021
13.30: Ds. M.H. Bil
Huwelijksdienst

Collecten
Klik op de collectezak of scan de QR code en u kunt uw collecte bijdrage(n) via iDeal overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Nieuws

Klik op onderstaande link om te reserveren voor een dienst. Ook als u te gast bent, bent u van harte welkom en kunt u een plekje reserveren.
RESERVEREN

Brief m.b.t. stand van zaken financiën 1e halfjaar 2021
Via onderstaande link treft u een brief aan van het College van Kerkrentmeesters bestemd voor de gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard over de financiële stand van zaken van onze gemeente na het eerste halfjaar van 2021. Graag willen we u hierbij vragen deze brief aandachtig te lezen.
Brief CvK

Verkoop orgelpijpen
Een aantal orgelpijpen heeft al een nieuwe eigenaar gevonden en hebben vast een mooi plekje gekregen. Heeft u er nog geen, geen zorgen, er zijn nog voldoende pijpen over, ze staan onder de toren. De pijpen zijn er in drie maten: klein, midden en groot voor respectievelijk €15,00, €30,00 en €50,00. U mag er zelf een of meerdere uitzoeken. Het verschuldigde bedrag graag overmaken op rekeningnummer NL97 RABO 0314 2573 57 C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard o.v.v. orgelfonds. Maar wilt u a.u.b. wel melden aan Henk de Haan (06-28442800) hoeveel pijpen van welke prijs u heeft meegenomen? Mocht u geen belangstelling hebben voor de pijpen dan is het ook mogelijk om een donatie over te maken naar het
genoemde rekeningnummer. Daarbij staat in de toren en bij de uitgang een houten orgelpijp, die is ‘verbouwd’ tot spaarpot. Ook hier mag u de bijdrage in doen. Bestellen kan ook per mail op het adres orgelfonds@hervormddodewaard.nl.
Graag vermelden hoeveel pijpen u wenst van welke prijs en het totaalbedrag storten op voornoemd rekeningnummer.

Coronamaatregelen
Versoepelingen m.b.t. de kerkdiensten.
– Geen beperkingen meer m.u.v. 1,5 meter regel om afstand te houden
– Zingen mag vanaf 6 juli 21 ook weer binnen, wel ingetogen.
– Aantal personen is 40
– Koffiedrinken na de dienst is ook weer mogelijk.

Reserveren gaat zoals u inmiddels weet via de website. We vragen u en jullie om 1x per twee weken voor een morgendienst te reserveren. Gezien de ervaringen van de afgelopen maanden geldt deze beperking niet voor de avonddienst. De mogelijkheid om via de website te reserveren sluit op vrijdagavond. Tot en met donderdagavond geldt voor het reserveren de voornoemde beperking voor de morgendienst. Vanaf vrijdag mag iedereen inschrijven op de nog resterende plaatsen voor die zondag. Dit reserveren kan telefonisch bij ouderling-kerkrentmeester Johan Hommerson, tel 06-36008134. Ook mag u hem een WhatsApp bericht sturen, u krijgt dan een reactie terug.

Kringen en verenigingen
Voor kringen en verenigingen is er de mogelijkheid om met maximaal 30 personen bij elkaar te komen. Afhankelijk van de grootte van de groep kan hiervoor de kerk of de ´Oude Pastorie´ worden gebruikt. Voor het gebruik van de Oude Pastorie kunt u contact opnemen met Willem of Ineke van Hattum. Voor het gebruik van de kerk kunt u contact opnemen met Henk de Haan. Uiteraard is het belangrijk dat alle basisregels (afstand, mondkapje, handen desinfecteren, etc.) worden nageleefd.

Liturgie
Wilt u/jij ook de liturgie van de kerkdiensten van tevoren ontvangen per e-mail? Meld je dan aan via liturgie@hervormddodewaard.nl. Dan ontvang je elke week de liturgie voor de eerstvolgende diensten. Vaak is daar ook materiaal voor kinderen bijgevoegd.

Hulp nodig? Hulp geven? Klik op onderstaande afbeelding.