Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de Dodewaardse kerk, Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Klik op onderstaande button om de live uitzending via Kerkdienstgemist.nl te bekijken. (Klik als de uitzending gestart is rechtsonder op het kleine vierkant om in een volledig scherm te kijken.)

Diensten terugkijken kan op onderstaande link
Diensten terugkijken

Zondag 23 januari 2022
10.00: Ds. M.H. Bil.
Voorbereiding H.A.
Oppas
10.15: Kinderdienst
18.30: Ds. N.W. van den Houten, Ede

Zondag 30 januari 2022
10.00: Ds. M.H. Bil
Viering H.A.
Oppas
18.30: Ds. M.H. Bil.
Voortzetting en
Dankzegging Viering H.A.

Collecten
Klik op de collectezak of scan de QR code en u kunt uw collecte bijdrage(n) via iDeal overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Nieuws

Versoepelingen coronamaatregelen
Naar aanleiding van de versoepelingen welke op 14 januari jl. in ons land werden doorgevoerd, vond de kerkenraad het verantwoord om ook in onze gemeente een en ander te versoepelen. We zijn dankbaar voor deze mogelijkheden.
Zo mogen er weer 40 personen bij een dienst aanwezig zijn. Voor de morgendiensten moet er worden gereserveerd via de website www.hervormddodewaard.nl. Voor de avonddiensten hoeft niet te worden gereserveerd. We vragen u om voor de morgendienst 1x per 14 dagen te reserveren. Wilt u ook reserveren voor kinderen die gebruik maken van de kinderdienst? Als u kinderen naar de oppas wilt brengen, wilt u dat dan vermelden bij ‘opmerkingen’?
Dan weten de oppassers of er kinderen komen. Als er op vrijdag om 18.00 uur nog plaatsen beschikbaar zijn, mag er ook worden gereserveerd door mensen die op de voorafgaande zondag de morgendienst hebben bezocht. De reservering sluit op zaterdag om 12.00 uur. Als de reservering gesloten is en er zijn nog plaatsen beschikbaar, neem dan contact op met Johan Hommerson, 06-36008134. Jeugdwerk (tot en met 17 jaar) is gelukkig ook weer mogelijk in de Oude Pastorie. De leiding beslist wat wel en niet kan en zal dat zelf communiceren. Kringwerk in de Oude Pastorie is ook mogelijk. Wel graag in kleinschalig verband. Voor grotere groepen kunt u gebruik maken van het kerkgebouw. Neem hiervoor contact op met Wim Hermse, 06-18653554. Vanzelfsprekend blijven in de kerk en de Oude Pastorie de algemene regels gelden:
• Houd over 1,5 meter afstand tot een ander huishouden.
• Draag bij verplaatsen in de kerk een mondkapje.
• Reinig uw handen bij binnenkomst.
Voor de benodigde frisse lucht zullen de ramen tijdens de diensten open staan.

Commissie beheer
Vorige week woensdag, zijn het kruis, de vergulde bal en haan weer op de toren teruggezet. Dit gebeurde met behulp van een hoogwerker. Alle drie de onderdelen zijn in de werkplaats schoongemaakt en opnieuw geconserveerd. Zo kunnen ze hopelijk weer een flink aantal jaren pronken op de torenspits. Ook zijn er diverse andere
onderhoudswerkzaamheden aan de toren verricht.
Wellicht is het u opgevallen, maar ook de kroonluchters zijn opgeknapt. Ze zijn in de werkplaats uit elkaar gehaald, van nieuwe bedrading voorzien, gepoetst
en weer in elkaar gezet. Bij de oude Pastorie is het buitenschilderwerk, op de luiken na, gereed. De
luiken worden er binnenkort afgehaald en in de werkplaats afgeschilderd. Na het afschilderen worden deze, uiteraard, weer terug gehangen.
Terugplaatsen van de haan
Filmpje Dodewaardse kerk

Brief m.b.t. stand van zaken financiën 1e halfjaar 2021
Via onderstaande link treft u een brief aan van het College van Kerkrentmeesters bestemd voor de gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard over de financiële stand van zaken van onze gemeente na het eerste halfjaar van 2021. Graag willen we u hierbij vragen deze brief aandachtig te lezen.
Brief CvK

Verkoop orgelpijpen
Een aantal orgelpijpen heeft al een nieuwe eigenaar gevonden en hebben vast een mooi plekje gekregen. Heeft u er nog geen, geen zorgen, er zijn nog voldoende pijpen over, ze staan onder de toren. De pijpen zijn er in drie maten: klein, midden en groot voor respectievelijk €15,00, €30,00 en €50,00. U mag er zelf een of meerdere uitzoeken. Het verschuldigde bedrag graag overmaken op rekeningnummer NL97 RABO 0314 2573 57 C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard o.v.v. orgelfonds. Maar wilt u a.u.b. wel melden aan Henk de Haan (06-28442800) hoeveel pijpen van welke prijs u heeft meegenomen? Mocht u geen belangstelling hebben voor de pijpen dan is het ook mogelijk om een donatie over te maken naar het
genoemde rekeningnummer. Daarbij staat in de toren en bij de uitgang een houten orgelpijp, die is ‘verbouwd’ tot spaarpot. Ook hier mag u de bijdrage in doen. Bestellen kan ook per mail op het adres orgelfonds@hervormddodewaard.nl.
Graag vermelden hoeveel pijpen u wenst van welke prijs en het totaalbedrag storten op voornoemd rekeningnummer.

Liturgie
Wilt u/jij ook de liturgie van de kerkdiensten van tevoren ontvangen per e-mail? Meld je dan aan via liturgie@hervormddodewaard.nl. Dan ontvang je elke week de liturgie voor de eerstvolgende diensten. Vaak is daar ook materiaal voor kinderen bijgevoegd.

Hulp nodig? Hulp geven? Klik op onderstaande afbeelding.