Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de Dodewaardse kerk, Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Klik op onderstaande button om de live uitzending via Kerkdienstgemist.nl te bekijken. (Klik als de uitzending gestart is rechtsonder op het kleine vierkant om in een volledig scherm te kijken.)

Diensten terugkijken kan op onderstaande link
Diensten terugkijken

Zondag 26 september 2021
10.00: Ds. L.W. Smelt, Voorthuizen
Oppas
Kinderdienst
18.30: Ds. Chr. van Andel, Amsterdam

Vrijdag 1 oktober
14.30: Huwelijksdienst
Lenny van Leijen en Yannick Kamphuis
Voorganger: Ds. M.H. Bil

Zondag 3 oktober 2021
10.00: Ds. M.H. Bil
Oppas
18.30: Ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

Dinsdag 5 oktober
17.00: Huwelijksdienst
Jurgen Vermeer en Marjolein de Lange
Voorganger: ds. Hans van ’t Hoff uit Rijswijk.

Collecten
Klik op de collectezak of scan de QR code en u kunt uw collecte bijdrage(n) via iDeal overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Nieuws

Versoepelingen corona
Afgelopen maandag 20 september heeft de PKN een advies voor de kerken uitgebracht naar aanleiding van de persconferentie op 14 september jl. De kerkenraad heeft in de vergadering van 21 september over deze aanpassingen gesproken. Vanaf 25 september a.s. geldt de 1,5m afstandsregel niet meer in de kerk en Oude Pastorie. Tegelijk willen we wel zoveel mogelijk ‘gepast afstand’ blijven houden tot elkaar, zodat er ruimte is voor iedereen, ook voor hen met een kwetsbare gezondheid.

– reserveren is niet nodig
– looproute blijft
– handen desinfecteren
– thuis blijven bij klachten en testen
– in de kerk zijn de banken om en om beschikbaar
– in de bank enig afstand houden tot een ander huishouden
– kinderdienst begint op gebruikelijke tijd
– ramen blijven voor, tijdens en na de dienst open, houdt rekening met uw kleidingkeuze
Voor meer informatie KLIK HIER

Brief m.b.t. stand van zaken financiën 1e halfjaar 2021
Via onderstaande link treft u een brief aan van het College van Kerkrentmeesters bestemd voor de gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard over de financiële stand van zaken van onze gemeente na het eerste halfjaar van 2021. Graag willen we u hierbij vragen deze brief aandachtig te lezen.
Brief CvK

Verkoop orgelpijpen
Een aantal orgelpijpen heeft al een nieuwe eigenaar gevonden en hebben vast een mooi plekje gekregen. Heeft u er nog geen, geen zorgen, er zijn nog voldoende pijpen over, ze staan onder de toren. De pijpen zijn er in drie maten: klein, midden en groot voor respectievelijk €15,00, €30,00 en €50,00. U mag er zelf een of meerdere uitzoeken. Het verschuldigde bedrag graag overmaken op rekeningnummer NL97 RABO 0314 2573 57 C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard o.v.v. orgelfonds. Maar wilt u a.u.b. wel melden aan Henk de Haan (06-28442800) hoeveel pijpen van welke prijs u heeft meegenomen? Mocht u geen belangstelling hebben voor de pijpen dan is het ook mogelijk om een donatie over te maken naar het
genoemde rekeningnummer. Daarbij staat in de toren en bij de uitgang een houten orgelpijp, die is ‘verbouwd’ tot spaarpot. Ook hier mag u de bijdrage in doen. Bestellen kan ook per mail op het adres orgelfonds@hervormddodewaard.nl.
Graag vermelden hoeveel pijpen u wenst van welke prijs en het totaalbedrag storten op voornoemd rekeningnummer.

Liturgie
Wilt u/jij ook de liturgie van de kerkdiensten van tevoren ontvangen per e-mail? Meld je dan aan via liturgie@hervormddodewaard.nl. Dan ontvang je elke week de liturgie voor de eerstvolgende diensten. Vaak is daar ook materiaal voor kinderen bijgevoegd.

Hulp nodig? Hulp geven? Klik op onderstaande afbeelding.