Welkom

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard! Wij zijn een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard willen we God eren en loven, maar dat kan pas echt als we Hem persoonlijk kennen. Daarom zijn er de zondagse diensten waar we leren over God, wie Hij is, hoeveel Hij van mensen houdt en welk uitzicht Hij ons biedt. We lofprijzen en danken Hem door met elkaar te zingen en te bidden. In lief en leed proberen we met elkaar mee te leven en oog te hebben voor elkaar.

Deze website biedt informatie over onze gemeente zoals;
– waar we voor staan en wat ons beleid is
– wat we allemaal doen en organiseren
– foto’s van gebeurtenissen in en om de gemeente

Kent u de kerk en/of onze gemeente nog niet? Dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze diensten te bezoeken; iedere zondag om 10:00u en 18:30u, in de Dodewaardse kerk, Waalbandijk 58.

Diensten

De diensten zijn in de Dodewaardse kerk

Klik op onderstaande button om de live uitzending via Kerkdienstgemist.nl te bekijken. (Klik als de uitzending gestart is rechtsonder op het kleine vierkant om in een volledig scherm te kijken.)

Diensten terugkijken kan op onderstaande link
Diensten terugkijken

Zondag 2 juni 2024
10.00: Ds. W.J.J. Koelewijn, Renkum
Koffiedrinken na de dienst
18.30: Ds. M.H. Bil.
Ontmoetingsdienst m.m.v. Muziekgroep Zamar

Zondag 9 juni 2024
10.00: Ds. M.H. Bil.
Openbare geloofsbelijdenis
10.15: Kinderdienst
Koffiedrinken na de dienst
18.30: Prop. A.N.J. Scheer, Huizen

Collecten
Klik op de collectezak of scan de QR code en u kunt uw collecte bijdrage(n) via iDeal overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Nieuws

Jaarrekening Diaconie 2023 ligt ter inzage
De jaarrekening ligt ter inzage bij de administratie van de Diaconie, H. Gerritsen, Kerkstraat 10, Dodewaard. Indien u dat wenst kunt u de jaarrekening inzien en een mondelinge toelichting krijgen. Maak hiervoor een afspraak
(telefoonnummer 06-36058350). Nadat de jaarrekening ter inzage heeft gelegen en u de gelegenheid hebt gehad hierop te reageren zal de kerkenraad de jaarrekening definitief vaststellen. U kunt een uittreksel van en de volledige jaarrekening HIER raadplegen.

Brochure ‘Goed voorbereid op je sterven en daarna’

De kerkenraad heeft onlangs gesproken over keuzes en dilemma’s rondom het
sterven en de uitvaart. Ook omdat we vanuit het pastoraat regelmatig vragen
hierover krijgen. Vandaar dat we hebben besloten een brochure uit te brengen
die kan helpen om goed voorbereid te zijn op het sterven en daarna. Als u of
jij na het lezen van de brochure graag in gesprek wilt met iemand uit de kerk
(predikant, ouderling, bezoekzuster of -broeder), laat het dan weten. Dan
komen we bij u langs. Het gesprek kan ook plaatsvinden bij een kring of vereniging. Op D.V. 15 september hoopt de predikant bij de vrouwenvereniging over dit thema in gesprek te gaan. Als u of uw kring ook deze behoefte heeft, laat het dan weten. Dan komt er iemand langs of organiseren we een gespreksavond voor de hele gemeente.
Goed voorbereid op je sterven en daarna
Brochure lezen

Liturgie
Wilt u/jij ook de liturgie van de kerkdiensten van tevoren ontvangen per e-mail? Meld je dan aan via liturgie@hervormddodewaard.nl. Dan ontvang je elke week de liturgie voor de eerstvolgende diensten. Vaak is daar ook materiaal voor kinderen bijgevoegd.

Veilige kerk